Skip to content

301 redirect

by admin on February 28th, 2011

Artikeln är under uppbyggnad.

Vad är en 301 ompekning?

301 redirect är en omdirigering/ompekning som man ställer in på webbhotellet eller lokalt i webrooten. 301 ompekning använder man om man permanent vill flytta över en sida till en annan adress. Just koden 301 är en så kallad HTTP-statuskod.

En 301 ompekning med htaccess:
RewriteRule ^adressen\.html$ http://www.urlen.se/nyadress.html [R=301,L]

301 redirect med Querystring:

# redirect testpage.php?id=string1 Ska ompekas till testpage.php?id=string2

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^id=string1$ [NC]
RewriteRule testpage http://www.example.com/testpage.php\?id=string2 [L,R=301]

 

Verktyg för att kontrollera HTTP Status:

http://www.seoconsultants.com/tools/headers

http://www.webrankinfo.com/english/tools/server-header.php

Comments are closed.